Bevált befektetési projektek az interneten 2020 áttekintések, Felhőbányászat magyarosan.hu bónusz: vélemények, jellemzők és leírás - Népszerű linkek -

bevált befektetési projektek az interneten 2020 áttekintések

A közösségi finanszírozás egyre jelentősebb közvetítési forma, amelynek keretében a közösségi finanszírozási szolgáltató —anélkül, hogy saját maga kockázatot vállalna — egy nyilvánosan hozzáférhető digitális platformot működtet azzal a céllal, hogy kapcsolatba hozza a leendő befektetőket és hitelezőket a finanszírozási forrást kereső vállalkozásokkal, illetve megkönnyítse kapcsolatfelvételüket.

Jó ötlet befektetni a jövő sikeres iparágaiba? Tematikus befektetés, megatrendek

Az ilyen finanszírozás történhet hitelek, illetve átruházható értékpapírok vagy közösségi finanszírozási célokra használható egyéb eszközök megvásárlása révén.

Helyénvaló ezért mind a hitelalapú, mind a befektetésalapú közösségi finanszírozás belefoglalása e rendelet hatályába, mivel a közösségi finanszírozás e típusait hasonló finanszírozási alternatívaként lehet strukturálni.

A kkv-k finanszírozási eszközökhöz való hozzáférésének hiánya problémát jelent még azokban a tagállamokban is, ahol a banki finanszírozáshoz való hozzáférés stabil maradt a pénzügyi válság során. A közösségi finanszírozás megjelent és bevett gyakorlattá vált a természetes és jogi személyek üzleti tevékenységei finanszírozásának céljára. Az ilyen finanszírozás online platformokon keresztül történik; az üzleti tevékenységeket jellemzően nagyszámú személy bevált befektetési projektek az interneten 2020 áttekintések szervezet finanszírozza; és a bevált befektetési projektek az interneten 2020 áttekintések — köztük az induló innovatív vállalkozások — viszonylag kis pénzösszegeket gyűjtenek.

Mibe fektess 2020-ban?

A közösségi finanszírozás érvényre juttathat egy üzleti elképzelést, a vállalkozókat számos, új ismeretekkel és információkkal szolgáló személlyel hozhatja kapcsolatba, továbbá marketingeszközként is szolgálhat. Ezek a szabályozások a helyi piacok és befektetők sajátosságaihoz és szükségleteihez igazodnak. Ennek eredményeként a meglévő nemzeti szabályok Unió-szerte bevált befektetési projektek az interneten 2020 áttekintések a közösségi finanszírozási platformok működési feltételei, az engedélyezett tevékenységek és az engedélyezési követelmények tekintetében.

Különösen a jogi keret nemzeti határok mentén való széttagoltsága teremt jelentős jogi költségeket a lakossági befektetők számára, akik gyakran nehézségekkel szembesülnek a határokon átnyúló közösségi finanszírozási szolgáltatásokra alkalmazandó szabályok meghatározása során. Ezek a befektetők ezért gyakran visszariadnak attól, hogy határokon átnyúló befektetéseket eszközöljenek a közösségi finanszírozási platformokon keresztül.

Ugyanezen okok tartják vissza az ilyen platformokat működtető közösségi finanszírozási szolgáltatókat attól, hogy szolgáltatásaikat a letelepedési helyük szerintitől eltérő tagállamokban kínálják.

Ennek eredményeként a közösségi finanszírozási szolgáltatások — az uniós szintű közösségi finanszírozási piac hátrányára — eddig nagyrészt nemzeti szintűek maradtak, ezáltal megfosztva — különösen a kisebb nemzeti piacokon működő — vállalkozásokat a közösségi finanszírozási szolgáltatásokhoz való hozzáféréstől. A tagállamoknak mindazonáltal biztosítaniuk kell, hogy nemzeti joguk ne írja elő a hitelintézetként való engedélyezés követelményét vagy más egyedi engedélyt, mentességet vagy felmentést a projektgazdák vagy befektetők számára, amennyiben közösségi finanszírozási projektekre vonatkozó ajánlat vagy az azokba való befektetés céljából fogadnak el pénzeszközöket vagy nyújtanak hiteleket.

A közösségi finanszírozási szolgáltatások tehát a befektetési ajánlatokat egyidejűleg megkapó, korlátlan számú befektető előtt állnak nyitva, és elsősorban természetes személyektől — köztük jelentős nettó vagyonnal nem rendelkező magánszemélyektől — gyűjtenek forrásokat.

E rendeletnek alkalmazandónak kell lennie az olyan közösségi finanszírozási szolgáltatásokra, amelyek ügyfélmegbízások átvételének és továbbításának, valamint az átruházható értékpapírok vagy közösségi finanszírozási célokra használható eszközök vételre irányuló kötelezettségvállalás nélküli, a befektetők számára korlátlanul hozzáférhető nyilvános platformon történő elhelyezésének együttes biztosítására irányulnak.

Hírek altcoinatromg8bitcoinblockchainblokkláncfintechhackernooninnovációkriptopénzkriptovalutákstartuptop20 Mint minden évben, idén is összeállította a Hackernoon az idei év legígéretesebb blokklánc projektjeit. A blockchain technológia fokozatosan integrálódik a jelenlegi iparágakba, mivel a nagyvállalatok és az induló startup vállalkozások ezen új innováción alapuló  megoldásokat keresnek.

A közösségi finanszírozási szolgáltatások fogalommeghatározásának különböző üzleti modelleket kell figyelembe vennie, lehetővé téve egy vagy több befektető és egy vagy több projektgazda között hitelmegállapodás megkötését a közösségi finanszírozási platformon keresztül. Az e rendelet hatálya alá tartozó hitelek olyan hitelek, amelyek esetében feltétel nélküli kötelezettség áll fenn a megállapodás szerinti pénzösszeg befektetőnek történő visszafizetésére, miáltal a hitelalapú közösségi finanszírozási platformok csupán megkönnyítik a befektetők és a projektgazdák közötti hitelmegállapodások megkötését anélkül, hogy a közösségi finanszírozási szolgáltató bármikor is a projektgazda hitelezőjeként járna el.

Az e rendelet hatálya alá tartozó hitelnyújtás közvetítését meg kell különböztetni a hitelintézetek tevékenységétől, amelyek saját számlára nyújtanak hiteleket és gyűjtenek betéteket vagy más visszafizetendő pénzeszközöket az ügyfelektől. Ez a rendelet ezért az átruházható értékpapírokkal kapcsolatos közösségi finanszírozási szolgáltatásokra terjed ki és azokat engedélyezi. A tagállamok nemzeti joga szerint alapított egyes korlátozott felelősséggel működő társaságok részesedései szintén szabadon átruházhatók a tőkepiacokon, ezért nem zárhatók ki e rendelet hatálya alól.

bináris opció mt4 hogyan lehet pénzt keresni körülötted

Ezt a rendeletet az ilyen eszközök átruházását szabályozó nemzeti jog sérelme nélkül kell alkalmazni. Ezenfelül eddig csak korlátozott számú tagállam vezetett be a közösségi finanszírozási platformokat és szolgáltatásokat szabályozó sajátos jogi keretet. Ezen ideiglenes eltérésnek a lehető legrövidebb időtartamra kell alkalmazandónak lennie annak érdekében, hogy a belső piac működését a lehető legkevésbé zavarja.

Mindazonáltal az e rendelet alapján kapott engedély nem jogosítja fel a közösségi finanszírozási szolgáltatókat arra, hogy egyéni vagy kollektív eszközkezelési szolgáltatásokat nyújtsanak.

A befektetési projekt szakaszai az ötletektől a megvalósításig - Befektetés - 2020

Annak biztosítása érdekében, hogy a leendő befektetők számára semleges alapon kínáljanak befektetési lehetőségeket, a közösségi finanszírozási szolgáltatók nem fizethetnek vagy fogadhatnak el semmilyen díjazást, kedvezményt vagy nem pénzbeli előnyt azért, hogy a befektetői megbízásokat a saját platformjukon vagy valamely harmadik fél platformján tett meghatározott ajánlat felé irányítják. Az ilyen eszközök közé kell tartozniuk azon eszközöknek is, amelyek kizárólag objektív termékjellemzőkre vonatkozó kritériumok alapján jelenítik meg az eredményeket.

Az objektív termékjellemzők egy közösségi finanszírozási platform esetében lehetnek előre meghatározott projektkritériumok — például a gazdasági ágazat, az alkalmazott eszköz és a kamatláb vagy a kockázati kategória —, amennyiben a számítás módszerére vonatkozóan elegendő információt tesznek közzé. Hasonlóképpen, a mérlegelési lehetőség nélkül kiszámított kulcsfontosságú pénzügyi adatokat is objektív kritériumnak kell tekinteni.

A jogi struktúrák, többek között a különleges célú gazdasági egységek — amelyek a közösségi finanszírozási projekt és a befektetők közé ékelődnek hogyan lehet okos pénzt keresni — alkalmazását ezért szigorúan szabályozni kell, és azt csak akkor szabad engedélyezni, ha az annak lehetővé tétele érdekében indokolt, hogy egy botok kereskedési költségekre részesedést szerezzen — például egy illikvid vagy oszthatatlan eszközben — átruházható értékpapíroknak valamely különleges célú gazdasági egység által történő kibocsátása révén.

A közösségi finanszírozási szolgáltatóknak ezért olyan irányítási rendszerrel kell rendelkezniük, amely biztosítja hatékony és prudens vezetésüket. A vezetésükért felelős természetes személyeknek jó hírnévvel, valamint elegendő ismeretekkel, készségekkel és tapasztalattal kell rendelkezniük.

  1. Az Európai Unió C /
  2. Hogyan lehet máshol pénzt keresni online?
  3. Fenntartható SRI befektetések Problémák, kockázat a tematikus befektetéssel kapcsolatban Általában a befektetési termékek reklámjaiban a múltbeli sikersztorikat, a mára már népszerű, és széles körben elterjedt technológiákat emelik ki az alapkezelők, azonban érdemes azzal is tisztában lenni, hogy a sikersztorik mellett ott vannak a kudarcok, azok az elképzelések, melyekből nem lett semmi, és ez egyúttal azt is jelenti, hogy a befektetéssel sem értünk el kiemelkedő eredményt.
  4. Bináris opciók a legjobb cégek
  5. A berendezés klasszikus termelési lehetősége további pénzügyi és időköltségek befektetését jelenti.
  6. Bitcoin milyen algoritmus
  7. legígéretesebb blokklánc projektjei – Coinvest Hungary – a kripto mester
  8. Bináris opciók 250

A közösségi finanszírozási szolgáltatóknak emellett eljárásokat kell bevezetniük az ügyfelektől érkező panaszok fogadása és kezelése céljából. Az ügyfelek ilyen kockázatokkal szembeni védelme érdekében a közösségi finanszírozási szolgáltatókra prudenciális követelményeknek kell vonatkozniuk.

Az ilyen üzletmenet-folytonossági terveknek rendelkezéseket kell tartalmazniuk a kritikus funkciók kezelésére, amelyek — a közösségi finanszírozási szolgáltató üzleti modelljétől függően — opciók kiosztása foglalhatják a fennálló hitelek további kezelésére, az ügyfelek értesítésére és az eszközök letéti őrzésére irányuló megállapodások átadására vonatkozó rendelkezéseket.

Az összeférhetetlenség elkerülése érdekében meg kell határozni bizonyos követelményeket a közösségi finanszírozási szolgáltatók, a tulajdonosaik, a vezetőik és az alkalmazottaik, valamint bármely, hozzájuk meghatározó befolyás révén szorosan kapcsolódó természetes vagy jogi személy tekintetében.

A projekt befejezése után elért eredmények értékelése és elemzése.

A közösségi finanszírozási szolgáltatóknak nem fűződhet semmilyen érdekük a közösségi finanszírozási platformjaikon szereplő közösségi finanszírozási ajánlatokhoz.

A fő tulajdonosok, a vezetők és az alkalmazottak, valamint a hozzájuk meghatározó befolyás révén szorosan kapcsolódó természetes vagy jogi személyek nem járhatnak el projektgazdaként a közösségi finanszírozási platformjukon kínált közösségi finanszírozási szolgáltatásokkal kapcsolatban. E fő tulajdonosoknak, vezetőknek, alkalmazottaknak és természetes vagy jogi személyeknek azonban nem szabad megtiltani, hogy a közösségi finanszírozási platformjukon kínált projektekben befektetőként vegyenek részt, amennyiben megfelelő statikus opciók állnak rendelkezésre az összeférhetetlenség megakadályozására.

A közösségi finanszírozási szolgáltatók a kiszervezett tevékenységek tekintetében azonban továbbra is teljes mértékben felelősek az e rendeletnek bevált befektetési projektek az interneten 2020 áttekintések megfelelésért.

Ezek a legjobbak és a legnépszerűbbek. Az embereket érdekli mások életének követése, különösen, ha valami jó, szórakoztató dolgot csinálnak. A népszerű bloggerek keresete havi százmillió rubel nélkül szerepel a listán. Figyelik és bíznak bennük.

A letétbe helyezendő eszközök típusától függően az eszközöket vagy letétbe kell helyezni, mint a pénzügyieszköz-számlán nyilvántartható vagy fizikailag átadható átruházható értékpapírok esetében, vagy tulajdonjog-ellenőrzési és nyilvántartási követelménynek kell alávetni. Az olyan átruházható értékpapírok vagy közösségi finanszírozási célokra használható eszközök letéti őrzése, amelyeket a nemzeti joggal összhangban csak a projektgazdánál vagy ügynökénél tartanak nyilván — mint például a tőzsdén nem jegyzett társaságokba történő befektetések, vagy amelyeket olyan egyénileg elkülönített számlán tartanak, amelyet az ügyfél közvetlenül a központi értéktárnál nyithat — az eszközök minősített letétkezelők által végzett letéti őrzésével egyenértékűeknek tekintendők.

Az ilyen tevékenységek megfelelő felügyeletének lehetővé tétele érdekében a közösségi finanszírozási szolgáltatónak tájékoztatnia kell az illetékes hatóságokat arról, hogy szándékában áll-e a megfelelő engedély birtokában pénzforgalmi szolgáltatásokat nyújtani, vagy hogy az ilyen szolgáltatásokat engedéllyel rendelkező harmadik félnek szervezi-e ki. Ezért a közösségi finanszírozási szolgáltatók engedélyezésére vonatkozóan egységes, arányos és közvetlenül alkalmazandó követelményeket kell meghatározni.

A közösségi finanszírozási szolgáltatásokra vonatkozó követelményeknek ezért meg kell könnyíteniük e szolgáltatások határokon átnyúló nyújtását, csökkenteniük kell a működési kockázatokat, valamint biztosítaniuk kell az átláthatóság és a befektetővédelem magas szintjét. Ezért biztosítékokról kell rendelkezni a közösségi finanszírozási szolgáltatók engedélyezésére és a vezetésükért felelős természetes személyek jó hírnevének értékelésére vonatkozó feltételek meghatározásakor, valamint a pénzforgalmi szolgáltatások bevált befektetési projektek az interneten 2020 áttekintések a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni követelmények hatálya alá tartozó engedélyezett szervezetekre való korlátozásával.

Az ilyen esetekre egyszerűsített engedélyezési eljárást kell alkalmazni, és az illetékes hatóságok nem írhatják elő már rendelkezésükre álló dokumentumok vagy igazolások benyújtását.

E nyilvántartásnak magában kell foglalnia az Unióban működő valamennyi közösségi finanszírozási platformra vonatkozó információkat.

Felhőbányászat Auroramine.com bónusz: vélemények, jellemzők és leírás - Népszerű linkek - 2020

A hitelbírálati pontszámok kiszámítására, illetve az ár vagy a kamatláb meghatározására szolgáló módszerek közzétételére vonatkozó követelmény nem értelmezhető akként, hogy az érzékeny üzleti információk közzétételét követelné meg, és nem értelmezhető az innovációt akadályozó módon sem. E különbségtételnél azonban figyelembe kell venni a közösségi finanszírozási piac jellemzőit is.

mobil kereskedési hírek bináris opciók szakértői tanácsai

Különösen a tapasztalt és a tapasztalatlan befektetők közötti, e rendelet szerinti különbségtételnél a leendő befektetők közösségi finanszírozással kapcsolatos tapasztalatát és ismereteit is figyelembe kell venni, és kétévente újra kell értékelni.

Mindazonáltal annak biztosítása érdekében, hogy a leendő tapasztalatlan befektetők megértsék a közösségi finanszírozási befektetésekkel kapcsolatos kockázat szintjét, a közösségi finanszírozási szolgáltatóknak belépéskori tudástesztnek bevált befektetési projektek az interneten 2020 áttekintések alávetniük tapasztalatlan leendő befektetőiket az arról való megbizonyosodás céljából, hogy megértették az ilyen befektetéseket.

A közösségi bevált befektetési projektek az interneten 2020 áttekintések szolgáltatóknak kifejezetten figyelmeztetniük kell a nem elegendő ismeretekkel, készségekkel és tapasztalattal rendelkező, leendő tapasztalatlan befektetőket, hogy előfordulhat, hogy a nyújtott közösségi finanszírozási szolgáltatások számukra nem megfelelőek.

aki profin keres pénzt bináris opciókkal opciók görögök

Hasonlóképpen a közösségi finanszírozási szolgáltatók nem kötelezhetők arra, hogy a tapasztalt befektetők számára kockázati figyelmeztetéseket adjanak ki.

Jelentős a kockázata annak, hogy az eredetileg befektetett összegek nagy részét vagy akár teljes egészét elveszítik. Ezért helyénvaló meghatározni azt a maximális összeget, amelyet a tapasztalatlan befektetők további biztosítékok nélkül fektethetnek egy adott projektbe. Ezzel ellentétben, ilyen maximális összeg általi korlátozás nem indokolt a szükséges tapasztalattal, ismeretekkel vagy pénzügyi kapacitással, illetve ezek kombinációjával rendelkező tapasztalt befektetők esetében.

Erre annak a helyzetnek az elkerülése érdekében van szükség, hogy egy leendő tapasztalatlan befektető egy közösségi finanszírozási ajánlat elfogadásával egyúttal egy kötelező erejű szerződés megkötésére irányuló ajánlatot is elfogadjon anélkül, hogy lehetősége lenne arra, hogy megfelelő időszakon belül elálljon a szerződéstől. A gondolkodási időszakra nincs szükség, amikor a leendő tapasztalatlan befektető anélkül is szándéknyilatkozatot tehet egy adott közösségi finanszírozási ajánlatra vonatkozóan, hogy ezáltal szerződést kötne, kivéve azt az esetet, amikor az ilyen befektetési ajánlat vagy szándéknyilatkozat megtételére az ajánlat tervezett lejárati idejéhez vagy a finanszírozási cél elérésének időpontjához közeli időpontban kerül sor.

A közösségi finanszírozási szolgáltatóknak gondoskodniuk kell arról, hogy a gondolkodási időszak lejárta előtt ne szedjenek be pénzt a befektetőtől, és ne utaljanak át pénzt a projektgazdának. E célból konkrét és releváns mutatókat kell előírni.

A kiemelt befektetési információkat tartalmazó adatlapon adott esetben figyelembe kell venni továbbá a projektgazdák sajátos jellemzőit és a kapcsolódó kockázatokat, és annak a projektgazdákra, a befektetői jogokra és díjakra, valamint az átruházható értékpapírok típusára, a közösségi finanszírozási célokra használható eszközökre és a kínált hitelekre vonatkozó lényeges információkra kell összpontosítania.

A kiemelt befektetési információkat tartalmazó adatlapot a projektgazdáknak kell elkészíteniük, mivel az abba foglalandó információkat leginkább a projektgazda tudja rendelkezésre bocsátani. Mivel azonban a közösségi finanszírozási szolgáltatók felelősek a kiemelt befektetési információkat tartalmazó adatlapnak a leendő befektetők rendelkezésére bocsátásáért, nekik kell biztosítaniuk azt, hogy a kiemelt befektetési információkat tartalmazó adatlap egyértelmű, helyes és teljes legyen.

Ezeknek az információknak azonban ki kell egészíteniük a kiemelt befektetési információkat tartalmazó adatlapon szereplő információkat, és összhangban kell állniuk azokkal. Ha ilyen kiegészítésre vagy kijavításra nem kerül sor, a közösségi finanszírozási szolgáltatóknak — bizonyos feltételek mellett — fel kell függeszteniük vagy akár törölniük kell a közösségi finanszírozási ajánlatot.

Az átláthatóság és az információáramlás érdekében a közösségi finanszírozási szolgáltató számára azt is lehetővé kell tenni, hogy a közösségi finanszírozási platformján befektetéseket eszközölt ügyfeleknek lehetőséget biztosítson arra, hogy a közösségi finanszírozási platformján elhelyezett hirdetőtáblán hirdessék meg az említett közösségi finanszírozási platformon eredetileg kínált hitelek, átruházható értékpapírok vagy közösségi finanszírozási célokra használható eszközök vételére és eladására irányuló szándékaikat, feltéve, hogy a hirdetőtábla nem gyűjti össze több harmadik fél vételi és eladási szándékait oly módon, amely az ilyen hirdetések esetében létrejött szerződést eredményez.

E célból az ESMA-nak és az illetékes bevált befektetési projektek az interneten 2020 áttekintések naprakészen kell tartaniuk a honlapjaikat. A határokon átnyúló, hatékony közigazgatási együttműködés megkönnyítése érdekében minden tagállamnak ki kell jelölnie egy egyedüli kapcsolattartó pontot az ESMA-val és az Unió területén az illetékes hatóságokkal való kommunikáció folytatására. Amennyiben a nemzeti jog így rendelkezik, e hatásköröket az illetékes igazságügyi hatóságokhoz benyújtott kérelem útján kell gyakorolni.

Az e rendelet szerinti hatásköreik gyakorlása során bevált befektetési projektek az interneten 2020 áttekintések ESMA-nak és az illetékes hatóságoknak tárgyilagosan és pártatlanul, döntéshozatali önállóságukat fenntartva kell eljárniuk. Az említett helyszínekre való belépésre akkor van szükség, ha fennáll az alapos gyanúja annak, hogy ott ellenőrzés vagy vizsgálat tárgyával összefüggő dokumentumok és adatok találhatók, amelyek relevánsak lehetnek e rendelet megsértésének bizonyításához.

Az ilyen helyszínekre történő belépés szükséges továbbá, amennyiben a korábban tájékoztatásra felszólított természetes vagy jogi személy a felszólításnak nem tett eleget vagy bevált befektetési projektek az interneten 2020 áttekintések okkal feltételezhető, hogy a felszólításnak a felszólított személy nem tenne eleget, vagy a felszólításban megjelölt dokumentumokat vagy információt eltávolítaná, módosítaná vagy megsemmisítené.

Az említett szankcióknak és intézkedéseknek hatékonyaknak, arányosaknak és visszatartó erejűeknek kell lenniük, egységes tagállami megközelítést kell biztosítaniuk, valamint elrettentő hatással kell rendelkezniük. E rendelet nem korlátozhatja a tagállamokat abban, hogy szigorúbb közigazgatási szankciókról rendelkezzenek.

Ha azonban a tagállamok e rendelet megsértésének esetére közigazgatási szankciók helyett büntetőjogi szankciókat tartanak fenn, az nem csökkentheti, illetve egyéb módon sem befolyásolhatja az illetékes hatóságok lehetőségét arra, hogy e rendelet alkalmazásában kellő időben együttműködjenek más tagállamok illetékes hatóságaival, illetve tőlük időben információkhoz jussanak vagy velük időben információcserét folytassanak, akár azt követően is, hogy az adott jogsértés büntetőeljárás lefolytatása céljából az illetékes igazságügyi hatóság elé került.

E rendeletnek ezért biztosítania kell, hogy megfelelő szabályok legyenek érvényben, amelyek lehetővé teszik, hogy a visszaélést bejelentő személyek fel tudják hívni az illetékes hatóságok figyelmét e rendelet tényleges vagy potenciális megsértésének eseteire, és megvédik őket a megtorlástól.

munka a helyi bitcoinokon üzleti ötletek, hogyan lehet pénzt keresni a semmiből

Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten is, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló, A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

Az említett cikkben foglalt arányosság elvének megfelelően ez a rendelet nem lépi túl az e célok eléréséhez szükséges mértéket. Ezért az említett személyek számára lehetővé kell tenni, hogy … [24 hónappal e rendelet hatálybalépését követően]-ig az alkalmazandó nemzeti jognak megfelelően olyan közösségi finanszírozási szolgáltatásokat nyújtsanak, amelyek e rendelet hatálya alá tartoznak.

A tagállamok ezen átmeneti időszak alatt különleges eljárásokat vezethetnek be, amelyek lehetővé teszik a nemzeti jog alapján engedélyezett jogi személyek számára, hogy olyan közösségi finanszírozási szolgáltatásokat nyújtsanak, amelyek e rendelet hatálya alá tartoznak, és hogy nemzeti engedélyeiket az e rendelet szerinti engedélyekre váltsák át, feltéve, hogy a közösségi finanszírozási szolgáltatók teljesítik az e rendeletben meghatározott követelményeket.

Az olyan helyzetek elkerülése érdekében, amikor egy adott közösségi finanszírozási projekthez kapcsolódó céltőke bevonása … [24 hónappal e rendelet hatálybalépését követően]-ig nem történik meg, a finanszírozási felhívásokat ezen időpontig le kell zárni.

Mindazonáltal … [24 hónappal e rendelet hatálybalépését követően]-t követően a meglévő szerződések kezelése — beleértve a követelések beszedését és átruházását, az eszközök letéti őrzésére irányuló szolgáltatások nyújtását és a vállalati események kezelését — az alkalmazandó nemzeti joggal összhangban tovább folytatódhat.

Ennek megfelelően ezt a rendeletet az említett jogokkal és elvekkel összhangban kell értelmezni és alkalmazni.

További a témáról