Szó opció koncepció

Koncepció szó jelentése

Okozott-e bármiben meglepetést a NATO-csúcs?

szó opció koncepció

Ezt a csúcsot úgy készítették elő, hogy lényegében minden tudható volt előre, így igazi meglepetés szakmai szempontból nem született. A sajtóban rendszerint a szövetség és Oroszország viszonyáról beszéltek úgy, mintha meglepő fejleményről lenne szó opció koncepció, ez azonban szerintem félreértésből fakad. Egyrészt a szó opció koncepció a rakétavédelem területén való együttmüködése már jó ideje — Obama hatalomra kerülése óta — egy lehetséges opció, másrészt az együttmüködés jellege pontosan továbbra sem tisztázott: tárgyalások lesznek erről, információcsere biztosan lesz majd a felek között, de szó sincs arról, hogy bármit is közösen építenének, mint ahogy az több helyen is megjelent.

Olyannyira nem, hogy az utóbbi néhány év NATO-csúcsain ez a probléma folyamatosan jelen volt. Ezen a téren csak az új, hogy az amerikaiak most nem a politikai hátterét kezdték el firtatni, hanem a katonai vonatkozásokat.

Szerintem egyébként itt is arról van szó inkább, hogy Washington azt szeretné, ha a szövetségesek inkább az általuk preferált missziókat részesítenék előnyben, nem pedig az uniósokat. Mennyire tekinthető hosszútávúnak a most elfogadott stratégiai koncepció? Évtizedekben vagy években gondolkodjunk? Évtizedekben semmiképpen.

Amire képes leszel a képzési rendszer segítségével

Ez a dokumentum a legoptimistább esetben is legfeljebb a következő tíz évre szólhat, hiszen a világ rendkívül gyorsan változik. Elég, ha csak a gazdasági világválságot említjük, ami alapvetően változtathatja meg a globális erőviszonyokat, gondoljunk csak Kína felemelkedésére, a feltörekvő országok egyre nagyobb súlyára, melynek következtében a G8-at is ki kellett bővíteni Gra. A jelenlegi nyilatkozatnak eredetileg már tavaly meg kellett volna születnie, a NATO fennállásának 60 éves évfordulójához igazodva.

A lényeg, hogy a szövetségnek minden stratégiájával a biztonsági környezetre kell reagálnia. Amennyiben ez változik, a koncepciókat is újra kell fogalmazni. Ön szerint mi a legfontosabb különbség a sok eltérés közül az eddigi koncepciókhoz képest? Talán furcsa, hogy ezt mondom, de a dokumentum elkészítésének módja — az, amilyen vita előzte meg az elfogadását. Mindez az én olvasatomban azt mutatja, hogy a NATO szó opció koncepció egyre erőteljesebben kell kommunikálnia a nagyközönség felé, mintegy marketingelve is önmagát.

WikiSzótár.hu - Eljuttat a megértésig!

A szövetség egyre inkább állandó kommunikációra kényszerül, ezt jelzi egyébként dokumentum korábbiakhoz képesti rövidsége, hiszen egy alig tíz oldalas szövegről beszélünk. Nézzük a konkrét problémákat! Mi következik a koncepcióból a szövetség legfontosabb missziójára, az afganisztáni szerepvállalásra nézve a következő két-három évben? Előzetesen igen nagy vita volt a felek között, mennyire legyen ez a koncepció Afganisztán-centrikus.

Az elfogadott szöveg alapján egyáltalán nem lett az, inkább visszafogottság jellemzi ebben a tekintetben.

Figyelem! Felnőtt tartalom!

A szövetség ugyanakkor kétségtelenül levonta a megfelelő tanulságokat, aminek legnyilvánvalóbb példája az átfogó megközelítés, a szó opció koncepció approach hangsúlyozása. Ez talán a legkézzelfoghatóbb leképződés. A civil képességek terén is egyfajta megegyezés körvonalazódik az Európai Unió és a NATO között, hiszen azt az új stratégia is elismeri, hogy az EU-nak már csak jellegéből fakadóan is sokkal komolyabb gyakorlata és komolyabban a képességei ezen a téren.

Az átfogó megközelítésbe az is beletartozik, hogy a NATO fontosnak tartja a válságmegelőző, válságkezelő tevékenységet, majd az utólagos rendezés kérdését is. Ugyanakkor ismétlem: már a stratégiai koncepció szerkezete is kijelöli, hogy ez nem egy Afganisztán-központú dokumentum, pénzt keresni számlája finanszírozásához az első rész az alapfeladatokat rögzíti, utána a biztonsági környezetről, majd a védelem és elrettentés kérdéseiről esik szó.

Ezt követi a válságkezelés útján elért biztonság témaköre, majd a nemzetközi biztonság partnerségi úton történő előmozdítása, végül pedig a NATO reformjáról, átalakításáról szóló szakasz. Úgy gondolom, a stratégia egyik legfontosabb célja a szövetségen belüli belső kohézió, belső szolidaritás erősítése. Mennyiben járul ehhez szó opció koncepció az orosz kérdés kezelése? A tagállamok korántsem egységesek a Moszkvához füződő viszonyt illetően… Kétségtelen, hogy például a balti államok és a régi NATO-tagországok másképp ítélik meg Oroszországot: Közép- és Kelet-Európában több tagállam továbbra is potenciális veszélyként tekint Moszkvára.

Az orosz kérdés jelenléte ebből fakadóan a koncepció olyan részein is érezhető, ahol egyébként nem várnánk azt.

Ilyen például a segítségnyújtási garanciáról szóló ötödik cikkely megerősítése: a NATO ebben a kérdésben nyilvánvalóan kompromisszumot próbált találni a régi és az új tagállamok között.

Másképp mondva: a régi tagok meg akarták nyugtatni az újabbakat azáltal, hogy szilárd, kötelező érvényü kötelezettséget vállaltak a kollektív védelem terén, deklarálva, hogy az elv továbbra is a szövetség alappillérei közé tartozik.

A korábbi stratégiai koncepciókban erre nézve csupán utalások szerepeltek.

Elgondolás, terv; elképzelt tennivalók rendszere egy cél elérésére, amely a lehetséges hatásokra és eredményekre vonatkozó előzetes megfontolásokon, számításokon alapszik.

De ugyanígy említhetem a nukleáris fegyverek kérdését is. Mit kezdjen a NATO az atomfegyverekkel? Miközben a két fő atomhatalom, az Egyesült Államok és Oroszország a non-proliferáció és a leszerelés mellett van, Franciaország és Nagy-Britannia azonban továbbra is az elrettentés legfontosabb eszközeiként tekint a nukleáris hadászati eszközökre.

Én bizony ezen a téren is fellelem az orosz problémát.

szó opció koncepció

Szó opció koncepció ne feledkezzünk meg egy formai tényezőről sem, ami ugyancsak árulkodó: a szó opció koncepció a szövetségen túl mindössze egyetlen országot nevesít, és az Oroszország. Mi várható a bővítés terén a koncepció tükrében?

Ezt a témát a nemzetközi biztonság előmozdítását célzó partnerkapcsolatok rész alatt találjuk. Itt esik szó a fegyverzetkorlátozásról, a nyitott kapuk elvéről, illetve a partnerségről, és ezek közül a nyitott kapuk elve alapvető jelentőségü a szövetség bővítését illetően. Egyfelől látni kell, hogy habár a korábbi szó opció koncepció Ukrajna és Grúzia rendszeresen felmerült, mint esetleges jövőbeli NATO-tag, az ő felvételük lekerült a napirendről.

szó opció koncepció

Ukrajna esetében a jelenlegi oroszbarát vezetés hivatalba lépésével vált tárgytalanná a kérdés. A Balkánról Montenegró merülhet fel potenciális tagként, Szerbia és Bosznia-Hercegovina esetében legfeljebb öt év múlva kezdődhetnek meg az erről szóló tárgyalások. Macedónia felvétele pedig csak és kizárólag Görögország hozzáállásán múlik, önmagában már felvehető lehetne a NATO-ba.

Main navigation

Hangsúlyozottan egyébként egyetlen jelölt sem került nevesítésre. A dokumentum igen komoly leépítésekről is rendelkezik. Hosszabb távon mit eredményeznek majd ezek?

szó opció koncepció

Az utolsó fejezet foglalkozik a NATO belső szervezeti transzformációjával, hangsúlyozva, hogy a 28 tagú szövetség pénzügyi válsággal küzd, ezért hatékonyan és gazdaságosan kell müködnie. Emellett az is szerepel a dokumentumban, hogy habár a NATO-nak rendelkeznie kell elegendő pénzügyi, katonai és emberi erőforrással, de kulcskérdés az adófizetők pénzével való jó szó opció koncepció. Ugyanakkor hangsúlyozottan nem a költségvetés csökkentéséről van szó, hanem a rendelkezésre álló források hatékony felhasználásáról.

A gyakorlatban mindez több szinten is megjelenik: a jelenlegi tizenegy parancsnoki elemből hét marad meg, a 13 ezer munkatársból 9 ezer, a leglátványosabb pedig a bizottságok számának csökkentése, hiszen a korábbi négyszázból csupán nyolcvanat tartanak meg az átalakítások után. Azt azért megjegyezném, hogy még nem született konkrét döntés arról, mely elemek szünnek meg. Erre vonatkozóan tavaszától az Észak-Atlanti Tanács és a Katonai Bizottság dolgoz majd ki egy végrehajtási tervet.

Itt megemlítenék több magyar szó opció koncepció pontot is. Idén augusztus 1-jétől müködik az új típusú biztonsági kihívásokkal foglalkozó divízió, melynek élén magyar diplomata áll, méghozzá főtitkár-helyettesi rangban Iklódi Gábor személyében, aki korábban szó opció koncepció Külügyminisztérium munkatársaként dolgozott. Ehhez a divízióhoz tartozik a terrorizmus elleni küzdelem, a stratégiai koncepcióban is igen hangsúlyosan szereplő kiberbiztonság témaköre, a tudomány a békéért program, illetve a tömegpusztító fegyverek kérdése.

Koncepció szó jelentése a WikiSzótámagyarosan.hu szótárban

Szintén érinti hazánkat, hogy a stratégiai légiszállítási programot müködtető NMNA is bekerül majd az egyik ernyőszerv alá a hatékonyság jegyében. Ön szerint mely tagországok érdekei jelennek meg a leghangsúlyosabban a koncepcióban? Mint minden stratégia, úgy természetesen ez is kompromisszumokon alapul, ez nem vitás.

Arról már megoszlanak a szakértői vélemények, hogy kinek a prioritásai szerepelnek hangsúlyosabban.

  1. Az opciók jelzéséhez
  2. Lehet pénzt keresni a q opcióval

Példaként említhetem a nukleáris elrettentés kérdését, amiről az imént már beszéltünk: míg hivatalosan Washington és Berlin is egy nukleáris fegyverektől mentes világban látja a végcélt, de a stratégia szerint szó opció koncepció abban Franciaországgal és Nagy-Britanniával, hogy amíg vannak ilyen eszközök, addig a NATO-nak is nélkülözhetetlen rendelkeznie velük.

Annyi szó opció koncepció, hogy az új koncepció szervezeti szinten átrendezi a prioritásokat, az együttmüködés három alappillére pedig a kollektív védelem, a válságkezelés és a kooperatív biztonság, mely a NATO-n belüli együttmüködést a bináris opciók nyereséges mutatói elő.

Ide tartozik a leszerelés, a non-proliferáció, a nukleáris fegyverek kérdése, a nyitott kapuk elve. Annak kapcsán sincs egyetértés, hogy mennyire politizálódott át napjainkra a szervezet, hiszen sokan úgy látják: a NATO eszköztárában lassan nagyobb szerepet kapnak a civil elemek, mint a katonaniak. Az igazi kérdés azonban az én olvasatomban inkább szó opció koncepció, hogy az egyes tagok mennyire interpretálják, mennyire érzik majd a magukénak ezt a koncepciót.

Amennyiben pozitív a válasz, az valóban erősítheti a szervezet kohézióját, amennyiben azonban negatív, további erőfeszítésekre lesz szükség.

További a témáról